ข้อดีของบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง การเลือกซื้อบุหรีไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไหม ? บุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าบุหรี่มวนอย่างไร บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร บุหรี่ไฟฟ้า Electronic Cigarette E-cigarette podholi pod บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ต้นกำเนิดและการพัฒนาของบุหรี่ไฟฟ้า

ต้นกำเนิดของบุหรี่ไฟฟ้า

ต้นกําเนิดบุหรี่ไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 นาย Herbert A. Gilbert จดชื่อสิทธิบัตร Smokeless non-tobacco cigarette “แต่ไม่เป็น ที่นิยมเพราะ ไม่มีสารนิโคติน” จึงไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้สูบบุหรี่ หลังจากนั้นราวๆ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2546 นาย Hon Lik เภสัชกรชาวจีน ได้คิดค้นประดิษฐ์บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีสารนิโคตินสําเร็จ โดยมีแรงบันดาลใจ จากการเสียชีวิตของพ่อ เพราะโรคมะเร็งปอด “แต่ปัจจุบันเขายังติด ทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า” เขาได้กล่าวว่า “ผมอยากสร้างอุปกรณ์ที่ส่งนิโคติน เข้าร่างกาย ที่เหมือนบุหรี่มากขึ้น”

Continue reading