บุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่? อัปเดตข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

บุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่? อัปเดตข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

การพกพาบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินนั้น ขึ้นอยู่กับกฎหมายของสายการบิน และประเทศปลายทาง โดยทั่วไปแล้ว อนุญาตให้พกพาบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องได้

Continue reading