การควบคุมอุณหภูมิในบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มประสบการณ์การสูบที่ดีกว่า

การควบคุมอุณหภูมิในบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มประสบการณ์การสูบที่ดีกว่า

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า การควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control หรือ TC) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสูบบุหรี่

Continue reading